ROT-Avdrag

Du kan får arbetskostnaden halverad genom ett så kallad ROT-avdrag.
ROT-avdrag medges om du äger din bostad, bor där och arbetet är av
typen underhåll, till- eller ombyggnad.

Om du vill använda ROT-avdraget ska du meddela oss det innan fakturering.
Du blir då endast fakturerad halva kostnaden för arbetet. Vi behöver få reda
på ditt personnummer och fastighetens/bostadsrättens beteckning.

Observera att du maximalt kan få ROT-avdrag med 50.000:- kronor per år.
Om ni är två som äger fastigheten kan ni få 50.000:- kronor var i avdrag.

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.  »

Kontaktinformation
Telefon
073 - 093 27 96

Klicka här för att
kontakta oss
Bilder / Referenser